Національна асоціація кредитних спілок України
головна сторінка
принципи діяльності
органи управління
відокремлені підрозділи
звітність та аудит
правила надання фінансових послуг
для споживачів
захист персональних даних
контактна інформація
 


Дата створення кредитної спілки – 15.05.2000 рік

Код ЄДРПОУ – 25837443

Код КОАТУУ – 1820610100

Поштовий індекс – 12700, Житомирська область, Баранівський район, м.Баранівка, провулок Кооперативний 2б

Тел/факс – (04144) 3-13-76

Тел.- (04144) 3-15-45

Реєстраційний номер у Єдиному державному реєстрі: 1 282 120 0000 000007
 Дата державної реєстрації: 28.05.2004р. 

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи: Серія КС № 202. Дата видачі 

 28 травня  2004 року.

Контактна інформація органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності кредитної спілки: Національний банк України, 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9, Тел.: 0 800 505 240, е-mail: nbu@bank.gov.ua

Перелік фінансових послуг, що надаються кредитною спілкою “Добробут”:

Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту

Види господарської діяльності, на провадження яких видані ліцензії:

Діяльність кредитної спілки по наданю коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.

Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії: розпорядження НКФП № 703, від 23.03.2017 року. Безстрокова.

Статус ліцензії (чинна ліцензія, анульована ліцензія): чинна ліцензія.

Відомості про власників істотної участі (у тому числі осіб, які здійснюють контроль за фінансовою установою): Відсутні.


Кредитна спілка 

Кредитна спілка - це неприбуткова організація, заснована фізичними особами, професійними спілками, їх об'єднаннями на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об'єднаних грошових внесків членів кредитної спілки.

Надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту - фінансова послуга, яка згідно зі статтею України " Про кредитні спілки" передбачає надання кредитною спілкою кредитів своїм членам, на підставі кредитного договору або іншого договору, який має всі ознаки кредитного договору, визначені статтею 1054 Цивільного кодексу України.

Порядок та умови надання зазначених фінансових послуг міститься за посиланнями у "Положенні про фінансові послуги кредитної спілки "Добробут" та примірних договорах про надання фінансових послуг, які знаходяться на цьому вебсайті :http://dobrobut-br.naksu.org/index.php?id=29 у розділі "Правила надання фінансових послуг".

З інформацією про вартість, ціну/тарифи, розміри плати (проценти) щодо фінансових послуг залежно від виду фінансової послуги можна ознайомитись на цьому вебсайті (веб-сторінці) у розділі "Для споживачів" 

При наданні фінансових послуг комісії та будь-які інші обов'язкові платежі за супровідні послуги кредитної спілки відсутні.

Надання споживчих кредитів здійснюється кредитною спілкою з дотриманням вимог Закону України "Про споживче кредитування".

 Загальна вартість споживчого кредиту включає загальний розмір кредиту, тобто суму коштів, які надані та/або можуть бути надані споживачу за договором про споживчий кредит та проценти за користування кредитом.

Сума процентів за користування кредитом розраховується з використанням процентної ставки, затвердженої рішенням спостережної ради кредитної спілки для певного виду споживчого кредиту, яку розміщено на цьому вебсайті у розділі "Для споживачів"

Діяльність кредитної спілки ґрунтується на принципах:

— добровільності вступу та свободи виходу з кредитної спілки;
— рівноправності членів кредитної спілки;
— самоврядування;
— гласності.

Основні види діяльності кредитної спілки

Кредитна спілка відповідно до свого статуту:

— приймає вступні та обов'язкові пайові та інші внески від членів спілки;

— надає кредити своїм членам на умовах їх платності, строковості та забезпеченості в готівковій та безготівковій формі. Отримувати кредити від імені членів кредитної спілки можуть також фермерські господарства та приватні підприємства, які знаходяться у їх власності. Розмір кредиту, наданого одному члену кредитної спілки, не може перевищувати 20 відсотків від капіталу кредитної спілки;

— залучає на договірних умовах внески (вклади) своїх членів на депозитні рахунки як у готівковій, так і в безготівковій формі. Зобов'язання кредитної спілки перед одним своїм членом не можуть бути більше 10 відсотків від загальних зобов'язань кредитної спілки;

— виступає поручителем виконання членом спілки зобов'язань перед третіми особами;

— розміщує тимчасово вільні кошти на депозитних рахунках в установах банків, які мають ліцензію на право роботи з вкладами громадян, об'єднаній кредитній спілці, а також придбаває державні цінні папери, перелік яких встановлюється Уповноваженим органом, та паї кооперативних банків; придбаває державні цінні папери, перелік яких встановлюється Уповноваженим органом, та паї кооперативних банків;

— залучає на договірних умовах кредити банків, кредити об'єднаної кредитної спілки, кошти інших установ та організацій виключно для надання кредитів своїм членам, якщо інше не встановлено рішенням Уповноваженого органу. Загальна сума залучених коштів, у тому числі кредитів, не може перевищувати 50 відсотків вартості загальних зобов'язань та капіталу кредитної спілки на момент залучення;

— надає кредити іншим кредитним спілкам, якщо інше не встановлено рішенням Уповноваженого органу;

— виступає членом платіжних систем;

— оплачує за дорученням своїх членів вартість товарів, робіт і послуг у межах наданого йому кредиту;

— провадить благодійну діяльність за рахунок коштів спеціально створених для цього фондів.

Членство у кредитній спілці

Членами кредитної спілки можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають на території України, об'єднані хоча б за однією з ознак. Не можуть бути прийняті до кредитної спілки особи, які за рішенням суду визнані недієздатними або обмежено дієздатними, особи, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, а також особи, що мають непогашену судимість за корисливі злочини. Члени кредитної спілки несуть відповідальність за зобов'язаннями кредитної спілки лише у межах їх пайових внесків.

Відомості про відокремленні підрозділи фінансової установи: відокремлених підрозділів у КС "Добробут" є два, вся інформація знаходиться на цьому вебсайті у розділі "Відокремлені підрозділи"

Адреса, за якою кредитною спілкою приймаються скарги споживачів фінансових послуг: 12701, Житомирська обл., Баранівський р-н., м. Баранівка, пров. Кооперативний, буд. 2б.


Відомості про власників істотної участі ( у тому числі осіб, які здійснюють контроль за фінансовою установою): Відсутні.

 

Інформація про кредитне посередництво: Відсутня.

 

Відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації кредитної спілки: Справа про банкрутство не порушувалася, процедура санації не застосовувалася.

 

Відомості про прийняття рішення про ліквідацію спілки: КС «Добробут» в стадії ліквідації не перебуває.

Розділ "Захист прав споживачів" на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection 

   
   
Національна асоціація кредитних спілок України